Yaarwerk Consultants
delen graag hun kennis

Heb jij nog vrije ruimte over?

Heb je dit jaar nog ruimte in de werkkostenregeling over, maak daar dan dit jaar gebruik van!

Het einde van 2019 is in zicht en dus alle reden om na te gaan of je de vrije ruimte in de werkkostenregeling hebt benut of in de dit laatste kwartaal optimaal gaat benutten. Het is niet mogelijk om vrije ruimte uit 2019 door te schuiven naar 2020.

Heb je voor dit jaar nog ruimte over in de werkkostenregeling? Je kunt dit jaar nog onbelaste vergoedingen verstrekken aan je werknemers. Denk daarbij aan tablets, sportabonnementen, vakbondscontributie of kerstpakketten. Ook zou je als werkgever, je medewerkers blij kunnen maken met een sinterklaascadeautje of kerstlunch.

Wat kunnen wij voor je betekenen?

Ook dit jaar kunnen wij je voor de WKR volledig ontzorgen:

  • we stellen de WKR-opgave op aan de hand van je financiële administratie 2019;
  • een eventuele eindheffing (80% bij overschrijding van de vrije ruimte) op de WKR wordt in de aangifte loonbelasting van de maand januari 2020 verwerkt;
  • we communiceren tijdig met jou, en indien nodig rechtstreeks met de loonadministratie, over de eindheffing;
  • een PDF-exemplaar van de definitieve opgave wordt in februari 2020 in je domein aangeboden. Je dossier is op deze wijze goed onderbouwd, wat noodzakelijk is bij een looncontrole!

Wat kun je zelf doen?

Zorgen voor een tijdige en volledige aanlevering van de financiële administratie 2019, door de stukken uiterlijk de eerste week van januari 2020 aan te leveren. Dit geldt ook voor het beantwoorden van openstaande vragen in je domein.

Wil je weten of je nog ruimte hebt voor iets extra’s? Wij kijken graag met je mee.

Vraag een tussentijds overzicht aan