Yaarwerk Consultants
delen graag hun kennis

De kleine ondernemersregeling verandert

Onder de € 20.000 omzet geen btw-aangifte

Met ingang van 1 januari 2020 treedt de wijziging van de Kleine ondernemersregeling (KOR) in de Omzetbelasting in werking. De regeling wordt omgevormd van een korting op de afdracht van Omzetbelasting naar een vrijstelling voor alle ondernemers (ook rechtspersonen zoals bv’s, Stichtingen en Verenigingen) met een maximale jaaromzet van € 20.000. Meedoen aan de nieuwe kleineondernemersregeling kan interessant zijn vanwege vermindering administratieve lasten; je hoeft geen btw-aangifte te doen en uitreiken van een verkoopfactuur is niet verplicht.

Toch hoeft dit niet voordelig te zijn! Zo mag je bijvoorbeeld de btw die je betaalt (voorbelasting) niet meer in aftrek brengen. Heb je buitenlandse klanten of transacties waarbij de btw is verlegd? Dan moet je toch aangifte omzetbelasting doen.

Ondernemers die nu al zijn vrijgesteld van administratieve verplichtingen vallen automatisch onder de nieuwe regeling. Zij hoeven dus niets te doen. Om te bepalen of je in aanmerking komt voor deze nieuwe regeling en/of deze interessant en voordelig voor je is, is het wel van belang om te weten welke inschattingen en plannen je hebt voor de toekomst. Je keuze voor de regeling geldt voor 3 jaar. Je kunt dus niet per jaar beslissen of je wel of niet meedoet.

Mocht je de drempel van € 20.000 toch overschrijden, dan geldt dit als opzegging van de vrijstelling en ben je vanaf dat moment btw verschuldigd! De daaropvolgende 3 jaar kun je dan geen gebruik maken van de regeling.

Wat moet je doen?
Wil je weten of je in aanmerking komt voor deze regeling en/of deze ook interessant voor je is? We denken graag met je mee. Neem gerust contact op.

  • Ga na of je in aanmerking komt voor de nieuwe KOR-regeling en/of deze voordelig voor je is;
  • Wil je meedoen aan de regeling per 1-1-2020? geef je keuze dan uiterlijk 20 november 2019 door aan de Belastingdienst. Je kunt de nieuwe KOR pas toepassen nadat de Belastingdienst je dat schriftelijk heeft bevestigd;
  • Ook na 20 november 2019 kun je je aanmelden voor de nieuwe KOR. De ingangsdatum schuift dan op naar het eerstvolgende kwartaal.

Neem contact met ons op