Yaarwerk Consultants
delen graag hun kennis

De werkkostenregeling: benut tijdig de vrije ruimte 2017 

Heb je dit jaar nog ruimte in de werkkostenregeling over, maak daar dan dit jaar nog gebruik van! Het is niet mogelijk om vrije ruimte uit 2017 door te schuiven naar 2018.  

Het einde van 2017 is in zicht dus alle reden om na te gaan in hoeverre de vrije ruimte in de werkkostenregeling wordt benut, rekening houdend met komende uitgaven die ten laste van de vrije ruimte komen, zoals bijvoorbeeld een kerstpakket.

Indien nog vrije ruimte beschikbaar is, zou deze benut kunnen worden door bijvoorbeeld kosten die normaal gesproken door de werknemer zelf worden gedragen, door de werkgever te laten vergoeden. Voorbeelden zijn: een fitnessabonnement, representatiekosten of de vakbondscontributie. Ook zou je als werkgever, je medewerkers blij kunnen maken met een sinterklaascadeautje of kerstlunch.

Wat kunnen wij voor je betekenen?

  • we stellen de WKR opgave op aan de hand van je financiële administratie 2017;
  • een eventuele eindheffing (80% bij overschrijding van de vrije ruimte) op de WKR wordt in de aangifte loonbelasting van de maand januari 2018 verwerkt;
  • we communiceren tijdig en rechtstreeks met de loonadministratie over de eindheffing;
  • een PDF exemplaar van de definitieve opgave ontvang je begin februari 2018 in je domein. Je dossier is op deze wijze goed onderbouwd, wat altijd handig is bij een looncontrole!

Wat kan je zelf doen?

  • zorgen voor een tijdige en volledige aanlevering van de financiële administratie 2017, door de stukken uiterlijk de eerste week van januari 2018 aan te leveren; Dit geldt ook voor het beantwoorden van openstaande vragen in je domein;
  • indien je nog specifieke zaken hebt die betrekking hebben op de WKR, dan vragen wij dit zo spoedig mogelijk aan ons door te geven. Zodat wij dit tijdig kunnen verwerken en meenemen in de WKR opgave en de aangifte loonbelasting.

Vooruitlopend op de definitieve WKR opgaaf 2017 kunnen wij ons voorstellen dat je benieuwd bent naar de status van de nog beschikbare vrije ruimte voor 2017 om deze optimaal te kunnen benutten. Hiervoor kan je een bericht naar ons sturen en we zorgen ervoor dat je begin december een voorlopige WKR opgaaf  krijgt, met een schatting van de nog beschikbare vrije ruimte voor 2017.

Neem contact op met:

  • Nabila El Mousaoui: Nabila@yaarwerk.nl
  • Rinus Visser: Rinus@yaarwerk.nl