Yaarwerk Consultants
delen graag hun kennis
Wettelijk minimumloon in de toekomst voor iedereen gelijk

Wettelijk minimumloon in de toekomst voor iedereen gelijk

Het huidige systeem maakt (ongewenst?) onderscheid op basis van het aantal uren in de werkweek.

Op dit moment is het minimumloon per persoon verschillend. Zo kan je als werknemer bij het ene bedrijf 40 uur moeten werken voor hetzelfde minimumloon als bij een ander bedrijf dat een 36-urige werkweek hanteert. Het uitgangspunt voor het huidige minimumloon is namelijk een volledige (fulltime) werkweek. Dit verschilt echter in uren per onderneming, waardoor er een ongelijke situatie ontstaat.

Dit is onduidelijk en verwarrend. Zeker als een werknemer twee parttime banen heeft bij twee werkgevers met een verschillende reguliere arbeidsduur. In dat kader maakt het huidige systeem (ongewenst?) onderscheid. Hier wil demissionair minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wat aan gaan doen. Hij ziet graag dat iedereen een wettelijk minimumloon krijgt in de toekomst. Dat komt in feite neer op hetzelfde bedrag per uur, ongeacht een 40-urige of 36-urige werkweek.

Om dit te realiseren heeft minister Asscher op 19 april jongstleden een wetsvoorstel aangeboden. Hierbij is het uitgangspunt voor het minimumloon in de toekomst het uurloon. Het uurloon wordt vastgesteld op de gemiddelde werkweek in CAO’s. Op het moment van indienen zou dat betekenen dat een uurloon wordt vastgesteld op een gemiddelde werkweek van 37,4 uur.

Het wettelijk minimum gaat ook gelden voor mensen die op een OVO, een overeenkomst van opdracht maar niet in het kader van beroep of bedrijf, werken. Het is aan een volgend kabinet om te bepalen wat ze met de uitkomsten doet.

Wat betekent dit voor jou op termijn?

Op dit moment is er nog geen verandering aan de gang, want dat hangt van de nieuwe kabinetsvorming af. Als het wetsvoorstel op termijn wordt aangenomen, dan zal deze aanpassing in het minimumloon stapsgewijs worden doorgevoerd over een periode van ongeveer twee jaar. Dit om de overstap naar een meer gelijk systeem op een eerlijke manier te laten verlopen.

Daarnaast tracht men te voorkomen dat er een te groot gat ontstaat in goedkope en dure werknemers aan de hand van de verschillen in loon. Ook zal de overheid de werkgevers gaan compenseren voor het aannemen van jongeren. Dit moet leiden tot een betere beloning en meer banen.

Dit kan op termijn dus van invloed zijn op jou als werknemer, maar ook als je werkgever bent. Zodra dit wetsvoorstel wordt aangenomen, dan kan het verstandig zijn om je goed te laten informeren. Yaarwerk is hierin uiteraard jouw specialist. Jouw consultant met het perspectief op de toekomst. Wij adviseren, informeren en staan je bij in al je financiële en fiscale zaken.

Meer weten wat Yaarwerk zoal voor jou kan betekenen? Wij vertellen je graag meer over al onze diensten. Neem contact met ons op via: 010 – 313 26 06.