Yaarwerk Consultants
delen graag hun kennis
Werkeloosheid daalt in Nederland

Werkeloosheid daalt in Nederland

Helaas in het grootwinkelbedrijf nog steeds een stijging

De werkeloosheid daalt nog steeds, zo heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek gemeld. In maart 2017 waren er nog 574.000 mensen werkloos. Dat is in totaal 6.4% van de beroepsbevolking en dat is dus nog steeds vrij fors. Toch daalt het werkeloosheidscijfer gemiddeld genomen met 5.000 per maand, waarbij men spreekt van een gunstige en positieve ontwikkeling op de arbeidsmarkt.

De werkeloosheid in Nederland is het grootste in Rotterdam Rijnmond, hier is 8% van de inwoners werkloos. Daarnaast is in Den Haag, Flevoland en Groningen de werkeloosheid groter dan het gemiddelde. In de provincie Zeeland en de gemeente Gorinchem is het werkeloosheidspercentage dan weer het laagste. Er is dus in sommige regio’s statistisch gezien zeker ruimte voor verbetering.

Stijging en daling

Het is helaas niet overal goed gesteld met wat betreft de daling in het werkeloosheidscijfer, want in het grootwinkelbedrijf stijgt het aantal werkelozen vrij fors. Sterker nog, het aantal verdubbelde zelfs, wat te wijten valt aan de relatief hoge mate van faillissementen van grootwinkelbedrijven de afgelopen paar jaar.

In tegenstelling tot het grootwinkelbedrijf is het aantal uitkeringen in het onderwijs en zorg en welzijn ten opzichte van 2016 weer flink afgenomen. Er is dus een zekere mate van stijging en daling te constateren in verschillende beroepsgroepen. Desondanks blijft de daling zich voortzetten en als we dan in de leeftijdscategorieën kijken, daalde de werkeloosheid onder de personen in de leeftijd van 25-45 jaar het meeste.

Die leeftijdscategorie kent een werkeloosheidspercentage van slechts 4,9%. Daarentegen steeg de werkeloosheid onder jongeren (onder 25 jaar) enigszins. Hierdoor is het werkeloosheidspercentage onder jongeren op dit moment 11,4%.

Groeiende arbeidsmarkt

Het CBS ziet dat er meer mensen aan het werk gaan dankzij een groeiende arbeidsmarkt. Het aantal nieuwkomers dat gelijk aan het werk gaat is namelijk groter dan het aantal werkenden dat de arbeidsmarkt verlaat.

Momenteel zijn er van de 12,7 miljoen mensen tussen de 15 en 75 jaar, 8,3 miljoen werkzaam. Het aantal werkzame vrouwen (3,9 miljoen) is nagenoeg gelijk aan het aantal werkzame mannen (4,5 miljoen). 3,8 miljoen mensen in de leeftijd van 15-75 jaar is niet op zoek of niet direct beschikbaar voor werk.

De uiteindelijke situatie is, ondanks dat de cijfers hier en daar oplopen, dat er een algemene daling in werkeloosheid te zien is. Dit blijft ook aanhouden doordat de economie blijft aansterken. Naar verwachting zal het werkeloosheidscijfer de komende periode blijven dalen.