Yaarwerk Consultants
delen graag hun kennis
Zakelijke etentjes in restaurants

Zakelijke etentjes in restaurants

In menig administratie komen bonnen van zakelijke etentjes van ‘buiten de deur’ voor. De uitgaven van etentjes worden door de accountant vaak geboekt onder verkoopkosten. Belangrijk uiteraard, maar daarmee ben je niet direct klaar. We schetsen een voorbeeld van hoe men de mist in kan gaan met het wegboeken van zakelijke etentjes.

Bij een boekenonderzoek door de Belastingdienst blijkt dat naast de aanwezigheid van nota’s, geen administratie aanwezig is die inzicht geeft in het zakelijke karakter van de etentjes van de ondernemer. Deze kritische blik van de boekenonderzoeker ontstaat doordat er in een jaar voor circa €14.000,- aan etentjes in de administratie zijn bijgeboekt.

De inspecteur stelt voor een aftrek van 25% toe te staan. In hoger beroep oordeelt het Hof dat de zakelijkheid van de uitgaven door de belastingplichtige niet aannemelijk is gemaakt. Zijn weerwoord is dat hij vaak restaurants van klanten bezoekt om daarmee de zakelijkheid te ondersteunen.

Het Hof merkt op dat er geen gegevens zijn verstrekt met wie er gegeten is en wat het zakelijke belang van het restaurantbezoek is geweest. De belastingplichtige verliest de zaak voor het Hof, mede doordat de omvang en het aantal keren eten in hetzelfde restaurant voor een zeer groot deel privé uitgaven (moeten) zijn geweest.

Ons advies

Naast het registreren van de bonnen is het ook zeer belangrijk om goed vast te leggen wat de aard van het etentje was. Dus met wie is er gegeten? Waarom is er buiten de deur gegeten en wat is de relatie met de persoon(en) in kwestie? Zeker wanneer er vaak zakelijk buiten de deur gegeten wordt, is dit erg belangrijk.

Yaarwerk kan hierbij helpen. Zowel administratief alsook met tips om problemen op termijn te voorkomen. Neem geheel vrijblijvend contact met ons op via 010 – 313 26 06.