Yaarwerk Consultants
delen graag hun kennis
Werkkostenregeling

Werkkostenregeling

Sinds januari 2015 is de werkkostenregeling (WKR) voor iedere werkgever verplicht. Ondernemers worden door deze regeling beperkt in de ruimte die zij krijgen om werknemers te motiveren met ‘French Benefits’, zoals een personeelsfeestje, een uitje, een wekelijkse borrel, gratis frisdrank en meer.

Werkgevers hebben hier een beperkt budget voor en zodra dit budget overschreven wordt, worden deze uitgaven als loon belast. Dit is een sluipend element, want zonder dat je het door kan hebben, kunnen de kosten hierbij flink oplopen met een vervelende verrassing tot gevolg.

Het is dus belangrijk dat de regels van de werkkostenregeling WKR goed in de gaten worden gehouden, zodat het budget niet overschreden wordt en dat de kosten binnen de WKR regeling vallen. Van naheffingen wordt immers niemand blij, dus het is belangrijk om dat te voorkomen.

Wat valt onder werkkostenregeling?

De werkkostenregeling WKR omvat een breed scala aan onbelaste vergoedingen, maar dit blijft een lastig onderdeel. Er zijn veel zaken die hier wel en niet onder vallen dus het is te allen tijde verstandig om je goed te laten informeren.

De zaken die meegenomen mogen worden onder de werkkostenregeling gaan op zich vrij breed, maar een aanwezige valkuil is natuurlijk dat je het budget overschrijdt en dat er een flinke naheffing volgt. Er zijn dermate veel punten die onder deze regeling vallen, dat het maken van fouten er al snel insluipt.

Yaarwerk wil graag voorkomen dat je verrast wordt door naheffingen en daarom bieden wij onze klanten de WKR service aan. Dankzij deze service hebben de klanten van Yaarwerk gedurende het jaar een duidelijk inzicht op het budget dat onder de WKR regeling valt. Dat wil zeggen dat je precies kan zien hoeveel werkkosten de vrije ruimte nog toelaat. Vanzelfsprekend kan je rekenen op bijbehorend deskundig advies.

Hoe werkt het?

YaarwerkDe WKR service zet alle financiële documenten, na verwerking, meteen in de juiste grootboekcategorie. Op verzoek kunnen wij hier een tussentijdse rapportage van genereren, zodat je direct inzicht hebt op de te bestede werkkosten, de beschikbare ruimte en loonsom.

In aanvulling daarop verzorgen wij ook de WKR aangifte in januari. Hierdoor geef je de belangrijkste zaken omtrent de werkkostenregeling uit handen, maar dat levert wel direct een duidelijk overzicht op. Als je precies weet wat de beschikbare ruimte is, kan je daar immers op anticiperen en dat voorkomt nare verrassingen.

Meer weten over deze service? Neem contact met ons op via 010 – 313 26 06.