Yaarwerk Consultants
delen graag hun kennis
Iedere maand een jaarrekening bij Yaarwerk.

Iedere maand een jaarrekening bij Yaarwerk.

De jaarrekening is een rapportage die je aan het einde van het jaar een duidelijk overzicht geeft van je financiële positie. Het bestaat uit een balans, een resultatenrekening of winst- en verliesrekening over het afgelopen jaar, en een toelichting op beide. Een belangrijke rapportage voor iedere ondernemer. Maar waarom een jaar wachten op cijfers, die je ook elke maand kan inzien?

Uitbesteden en online boekhouden
Bij Yaarwerk vinden we het belangrijk om je gedurende het jaar op de hoogte te brengen van je financiële situatie. Tussentijdse tegenvallers kunnen hiermee worden voorkomen en bij meevallers kan er wellicht nóg meer succes behaald worden. Hoe doen we dat?

Bij Yaarwerk besteed je de boekhouding volledig uit. Je hoeft dus nooit meer zelf te boekhouden. Yaarwerk vindt het namelijk belangrijk dat jij je als ondernemer volledig kunt focussen op de onderneming. Als klant bij Yaarwerk lever je alleen je administratie dagelijks digitaal aan. Alle aangeleverde documenten worden binnen 24 uur verwerkt.

Maandelijkse controle
Yaarwerk zorgt na de verwerking van de administratie voor een maandelijkse controle op je online boekhouding. Tijdens deze maandelijkse controle wordt er gekeken naar de juistheid en volledigheid van de administratie. Welke facturen ontbreken nog? Welke zijn onjuist aangeleverd? Ook is er tijd om zaken te bespreken zoals de bedrijfsvoering en knel- of verbeterpunten. Yaarwerk geeft graag proactief advies en geeft je de gelegenheid om je onderneming nog beter aan te sturen. Denk bijvoorbeeld aan belasting gerelateerde adviezen, het wel of niet aanvragen van een fiscale eenheid of een overleg over de voorlopige aanslag zodat deze gedurende het jaar kan worden bijgestuurd.
Daarnaast zorgt de controle er ook voor dat je een compleet inzicht in de cijfers hebt en de administratie volledig op orde krijgt zodat de btw-aangifte door Yaarwerk verstuurd kan worden.

Maandelijkse jaarrekening
Deze maandelijkse, realtime cijfers worden uiteindelijk omgevormd tot handige, overzichtelijke rapportages. Dit zijn de rapportages die je dus bij traditionele kantoren, aan het eind van het jaar pas in de jaarrekening terug ziet. Uiteraard zullen deze rapportages ook in een officieel document worden samengesteld, maar tot het einde van het jaar wachten op de inzage in je financiële positie is bij Yaarwerk in ieder geval verleden tijd.

Meer weten over de mogelijkheden die Yaarwerk jouw boekhouding kan bieden? Neem dan contact op via 010-2019734, team Yaarwerk helpt je graag verder.